logo

fasen van hechting

voor wie

  • psychologen, psychotherapeuten en lichaamsgerichtwerkende psychologen, fysiotherapeuten, haptonomen en andere hulpverleners die vanuit een bredere basis en ervaring willen kijken naar de mens.
  • Lichaams gericht werkende therapeuten die inspiratie en verdieping zoeken in hun manier van werken en hun kennis over de diepe impulsen en wijsheid van het lichaam willen vergroten.
  • biodynamisch therapeuten die zoeken naar revisie en verdieping van de vegetotherapie.

hechting

Het kind komt ter wereld met impulsen waarmee het contact zoekt met de verzorger; het kijkt, kiert, lacht. De manier waarop de verzorgen hierop reageert en de houding ten aan zien van de aanwezigheid van de baby , de mate van veiligheid en contact zijn bepalend voor ontwikkeling van een gezonde hechtingsstijl. Wordt deze ontwikkeling verstoord, dan tekent zich dat ook fysiek af, in spierspanning, ingehouden adem en impulsen. Het geheugen van hechting zit als het ware opgeslagen in het lichaam. De wijsheid en het zuivere geheugen van het lichaam bieden een verrijkende ingang om. Via de nog altijd aanwezige hechtings impulsen kan een verstoorde hechting geheeld worden.
Als niet Biodynamisch therapeute vind ik de Fases van Hechting een unieke gelegenheid om de verschillende ontwikkelingsfasen aan den lijve te ervaren. Duidelijk werd waar opgelopen pijn zit en naar voren Ún waar de ontwikkeling vrij is geweest. Het therapeutische werk richtte zich zowel op het bevrijden van de stagnaties als ook op het tot expressie brengen en genieten van het natuurlijke spontane zelf.'

werkvormen in de training

  • Oefeningen die het lichaamsbewustzijn vergroten en de energie mobiliseren.
  • Oefeningen om hechtingsimpulsen te versterken en te ontmoeten.
  • (Zelf-)massage om de energie te reguleren en het lichaam sensitiever maken.
  • Ademhalingsoefeningen, visualisaties en focussen.
  • Reflectie technieken.

accreditatie

Deze bijscholing is geaccrediteerd door het NVBT.
De EABP heeft deze vorm van lichaamsgerichte psychotherapie geaccrediteerd als een volwaardige modaliteit.
'Een fijne bijscholing over mijns inziens het hart van het biodynamische vegetowerk. Ik ben meer gegrond en heb meer handvatten als therapeut. Kernwoorden; Theorie, ervaringsgerichte, toepasbaar, eenvoud, collegialiteit, individuele aandacht.'

aanvang

Zie agenda

tarief

Zie tarieven

trainers

Charlotte van der Molen en Nicky Smout