logo

werkwijze van fasen van hechting

gezonde hechting

Uitgangspunt in deze training zijn de fysieke impulsen van het jonge kind om zich te verbinden met zijn omgeving. Per ontwikkelingsfase concentreren deze impulsen zich in een ander gebied, bijvoorbeeld de mond, handen, ogen, benen. Als het kind zich in zijn pure levenslust ontmoet weet, worden zijn primaire behoeften bevredigd. Zo leert het kind zichzelf kennen. Het kind leert in relatie te zijn met de ander, in vertrouwen en veiligheid. De kwaliteit van hechting wordt in elke fase verdiept.
Het hechtingsproces heeft zijn weerslag op de emotionele en relationele ontwikkeling van het kind. Daarnaast heeft het invloed op de ontwikkeling van het lichaam.

angst voor afwijzing

Wordt het kind niet ontmoet, dan ontstaat er in het lichaam een conflict tussen de kracht van de impuls tot hechting en de angst voor de afwijzing. De impulsen tot hechting komen van diep uit het lichaam. Als een Ďongewensteí impuls opkomt zal het kind die uit zelfbescherming afremmen en soms helemaal onderdrukken om zo het pijnlijke gevoel van afwijzing te voorkomen. De spieren verharden zich en de ademhaling wordt oppervlakkiger. Het conflict heeft zijn weerslag op de houding van het lichaam. De levenslust vermindert en de persoon raakt (enigszins) vervreemd van zichzelf.

vechten, vluchten & bevriezen

Neurologisch gezien krijgen de vecht- vlucht en bevriesreacties de overhand. Hierdoor worden prikkels van buiten eerder als bedreigend geÔnterpreteerd. De neurologische tegenhanger; de rust- en verbindingsreactie, is niet meer in staat een gezonde balans te scheppen. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan van aanhoudende onveiligheid.

training fasen van hechting

Deze training bestaat uit 2 lange weekenden van 6 dagdelen. Hierin doorlopen we de ontwikkelings-stadia vanuit de visie van de Biodynamische Psychologie . We gaan er vanuit dat het lichaam in staat is oude verwondingen te verwerken en de patronen die daaruit zijn voortgekomen te veranderen. We spreken het zelfregulerende vermogen van de mens aan en faciliteren dat.
Centraal in deze training staan het lichaamsbewustzijn, respect voor de beschermende weerstand en de verbinding tussen cliŽnt en therapeut.

opbouw training

Het eerste weekend heeft als thema's:
 • primaire persoonlijkheid en bonding
 • geboorte en tactiele fase
 • orale lust en orale woede

het tweede weekend heeft als thema's:
 • separatie en rapprochement
 • autonomie
 • oedipale fase en seksuele identiteit

trainingsdoelen

 • u krijgt inzicht in de psycho-motorische aspecten van de fasen van hechting.
 • u krijgt inzicht in de Biodynamische Psychologie :
 • kennis over het zelfregulerend vermogen van het lichaam: het vermogen om tot een gezondere balans te komen
 • kennis over de Vaso- Motorische Cyclus, een werkmodel voor het vrijmaken van gebonden energie en zijn emotionele inhoud
 • kennis over het weer in contact komen met teruggehouden impulsen om tot een nieuw en gezonder bewustzijn te komen
 • u ervaart de fasen van hechting op fysiek niveau door contact te maken met de dynamiek in uw lichaam
 • u vergroot uw eigen lichaamsbewustzijn en (therapeutische) aanwezigheid.
 • u krijgt handvatten om binnen uw eigen praktijk op een fysieke manier met de fasen van hechting te werken
 • u leert een eenvoudige lichaamsgerichte interventie toe te passen om het zelfregulerende vermogen van uw cliŽnt te ondersteunen
 • u leert om in gesprekken met cliŽnten de verbinding met het lichaam te zoeken. Wanneer de inhoud ook lichamelijk gevoeld wordt, worden ervaringen op een bewuster niveau begrepen en verwerkt.

werkwijze

Voor het theoretische kader gebruiken we artikelen over de Biodynamische Psychologie en over de fasen van hechting.
We gaan uit van ervaringsgericht leren. De deelnemers doorleven de fasen via individueel lichaamsgericht werk. We gebruiken leersituaties waarin we de cliŽnt-therapeutsituatie nabootsen; we werken ook in twee- en drietallen.

aanvang

Zie agenda

tarief

Zie tarieven