logo

accreditatie

wetenschappelijke validatie

Sinds 1990 is de opleiding tot Biodynamische psychotherapeut geaccrediteerd bij het Europese Associatie voor Body Psychotherapy (EABP).
Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie is door The European Association for Psychotherapy (EAP) wetenschappelijk gevalideerd. Daarnaast zijn verschillende modaliteiten, waaronder de Biodynamische psychotherapie, ook wetenschappelijk gevalideerd. De lichaamsgericht therapie wordt gezien als een gangbare tak van psychotherapie.

De EABP is een dynamische associatie met meer dan 800 leden. Ze brengen psychotherapeuten in Europa met elkaar in contact, er vind inhoudelijke uitwisseling plaats en wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

'conform HBO-geaccrediteerd'

Het NIB volgt nu het accreditatie traject van het SNRO zodat onze opleiding zijn kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd heeft en aansluit bij de eisen van deze tijd.
Het SNRO, Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-) opleidingen integrale en complementaire gezondheidszorg.
De opleiding is dan 'Conform HBO-geaccrediteerd’.

beroepsvereniging

Studenten en therapeuten kunnen zich aansluiten bij de SBLP, de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie. Dit is een levendige en inspirerende beroepsgroep die zich met succes inzetten voor de professionaliteit van de therapeuten.
Leden van de SBLP worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed