logo

kwaliteitsbewaking


Hieronder staan de omschrijvingen van onze algemene voorwaarden en de klachtenreglement. Deze geven inzicht in hoe we georganiseerd zijn, waar we voorstaan, en hoe we de kwaliteit van de opleiding garanderen.

klachtenreglement

algemene voorwaarden

Privacy statement

Het NIB hecht veel waarde aan jouw privacy én de persoonlijke sfeer van ons opleidingsintituut. Daarom is helderheid over rechten en plichten belangrijk. In de privacy statement informeren we je over hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

privacy statement