logo

accreditatie

de accrediatie is binnen!

Vanaf 8 mei 2017 is het officieel; De opleiding van het NIB is de "hbo conform geaccrediteerde opleiding tot Biodynamisch Therapeut" Dit kwaliteitskeurmerk reflecteert het niveau en de professionaliteit van het opleiding.
We zijn hier erg blij en trots mee!

SNRO

De SNRO sluit met de accreditatie in het niet reguliere onderwijscircuit aan bij de reguliere toetsingskaders: “De SNRO sluit bij haar opzet en werkwijze nauw aan bij de werkwijze zoals deze door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) voor het hbo en post-hbo onderwijs gevolgd wordt”.

wetenschappelijke validatie

Sinds 1990 is de opleiding tot Biodynamische psychotherapeut geaccrediteerd bij het Europese Associatie voor Body Psychotherapy (EABP).
Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie is door The European Association for Psychotherapy (EAP) wetenschappelijk gevalideerd. Daarnaast zijn verschillende modaliteiten, waaronder de Biodynamische psychotherapie, ook wetenschappelijk gevalideerd. De lichaamsgericht therapie wordt gezien als een gangbare tak van psychotherapie.

De EABP is een dynamische associatie met meer dan 800 leden. Ze brengen psychotherapeuten in Europa met elkaar in contact, er vind inhoudelijke uitwisseling plaats en wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

beroepsvereniging

Studenten en therapeuten kunnen zich aansluiten bij de SBLP, de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie. Dit is een levendige en inspirerende beroepsgroep die zich met succes inzetten voor de professionaliteit van de therapeuten.
Leden van de SBLP worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed