logo

achtergrond van de
biodynamische psychologie

Gerda Boyesen:

“By the Primary Personality, I mean a person who does not withdraw or encapsulate their Life Energy and its associated “streamings” — the little rippling, tingling sensations within the body that tell us we are alive. It is a person who is in touch with his or her “libido” circulation; the pleasure that is derived from being in one’s environment and obtained from participation in any situation; and who will not betray this in themselves or deny it for themselves or others. There is a natural joy in life, a euphoria that is also practical and pragmatic. It is grounded”.

('Primary Personality', 1982)

mensbeeld

Vanuit het biodynamische oogpunt zijn de functies van geest, lichaam en ziel volledig met elkaar verweven. Alles wat in ons gebeurt en wat we doen - onze rillingen, uitingen, inzichten, handelingen, gedachten en gevoelens – zijn manifestaties van de levenskracht die zich in ons beweegt. Hoe iemand omgaat met de bewegingen van zijn levenskracht – die plezierig zijn wanneer ze vrij stromen – staat centraal in het mensbeeld van de biodynamische psychologie.

primaire en secundaire persoonlijkheid

We maken een onderscheid tussen de primaire persoonlijkheid en de secundaire persoonlijkheid. Dat wat we ten diepste zijn, noemen we de primaire persoonlijkheid. De secundaire persoonlijkheid wordt opgebouwd uit overleving strategieen. Mensen die hoofdzakelijk leven vanuit in hun secundaire persoonlijkheid hebben het contact met hun levensstroom deels verloren. Mensen die meer leven vanuit hun primaire persoonlijkheid zijn gegrond in onafhankelijk welzijn.

laten oplossen van de stagnaties

Alle mensen vertonen aspecten van zowel de primaire als de secundaire persoonlijkheid. Het doel van de biodynamische therapie is om de beperkingen van de secundaire persoonlijkheid te verminderen en om de ware innerlijke natuur van de persoon aan te moedigen om tevoorschijn te komen en uit te groeien.

niveaus levenskracht

In het biodynamische mensbeeld onderscheiden we meerdere niveaus waarop de levenskracht door ons heen stroomt. Het fysieke-, handelings,-emotionele- , energetische en psychologische bewustzijns niveau. We hanteren een model dat inzichtelijke maakt hoe de levenskracht op deze verschillende niveaus zich manifesteert. Dit model noemen we: de emotionele vasomotorische cyclus.

de emotionele vasomotorische cyclus

Wanneer je kwaad wordt op iemand, voel je de woede letterlijk in je opstijgen. Wanneer je je voorstelt hoe je zou willen reageren merk je misschien hoe je je vuisten balt en hoe je met je tanden knarst .Misschien voel je je hartslag versnellen, voel je dat je een kleur krijgt en je adem komt hoger. De Biodynamische Psychologie ziet al deze bewegingen als de opwaartse fase in de natuurlijke cyclus van de levenskracht. Dit alles leidt tot de expressie van de interne dynamiek, zoals actie, woorden, emotie e.d. Hierna komen we in de dalende fase. De hartslag wordt rustiger, de spanning in ons lichaam begint los te laten, de emotionele lading neemt af en de psycho peristaltiek neemt toe. In de opwaartse fase van de cyclus zijn we actief om met de buitenwereld om te kunnen gaan. In de neerwaartse fase herstellen we, we verwerken de ervaringen, verteren en integreren hen. Onze innerlijke rust keert terug en het basisvertrouwen in wie we zijn, neemt toe.

verteren van emotionele stress

Dat stress ontstaat, is logisch. Het is inherent aan de interactie tussen een persoon en zijn omgeving. Maar wanneer de externe stresssituatie voorbij is, moeten we onze interne rust weer kunnen herstellen. Als we de emotionele cyclus niet op alle drie niveaus voltooien, blijven we met spanningsresten zitten. Op het psychologische niveau zijn we misschien niet in staat te accepteren dat we boos zijn en blijven we met een gevoel van schuld zitten. Op musculair niveau laten we misschien niet volledig alle stress los waardoor er rest spanning in het lichaam achterblijft. Op het fysiologisch niveau is er misschien nog te veel vocht in het lichaamsweefsel achtergebleven dat ons psychologisch welzijn sterk beïnvloedt. Biodynamische therapie is erop gericht de emotionele cycli te voltooien en zo de innerlijke balans te herstellen.

biodynamische therapie en borrelen in de buik

De Biodynamische Therapie is een (massage)therapie die verder kijkt dan de pantsering van de spieren. De nerveuze spanning die ontstaat, heeft ook invloed op de vloeistofdruk in het hele lichaam. Gerda Boyesen ontdekte dat die druk afneemt als de darmen peristaltische bewegingen maken: het borrelen in de buik. Ze begon met een stethoscoop naar de darmen te luisteren als ze massages gaf en ontdekte een hele wereld van geluiden.

psycho-peristaltiek

Proefondervindelijk kwam Gerda Boyesen tot het inzicht dat de darmen niet alleen tot taak hebben om voedsel te verteren, maar ook om spanningsresten af te voeren. Ze noemde de peristaltiek daarom psycho-peristaltiek. Zij ontwikkelde diverse (massage)methoden om de peristaltiek te activeren en zo de gestagneerde energie weer te laten stromen. De lichamelijke componenten van psychische en emotionele spanning worden zo afgevoerd.