logo

opleiding biodynamische therapie

voor wie

 • Voor mensen die een psychologisch, fysiotherapeutisch, sociaal, pedagogisch of verzorgend beroep uitoefenen en hun huidige werk willen uitbreiden met deze lichaamsgerichte werkwijze en verdiepen met biodynamische psychologie.
 • Voor mensen die een carriŤre switch willen maken en een (part time) praktijk willen starten.
 • Voor mensen met HBO niveau of een academische achtergrond.

  zelfstandig werkende therapeut.

  De Opleiding tot Biodynamisch (Psycho-) therapeut duurt in totaal vier jaar.
  Na twee jaar kan je onder supervisie aan de slag met cliŽnten. Na drie jaar behaal je je diploma Biodynamische therapeut en kan je je registreren bij de beroepsverening. Je kan dat een eigen praktijk starten en de sessie kunnen deels vergoed worden afhankelijk van de aanvullende ziektekostenverzekering. Na vier jaar behaal je het diploma voor Biodynamische (Psycho-) therapeut.

  Klik hier voor de studiegids

  Klik hier voor het curriculum

  Klik hier voor het studentenhandboek

  Klik hier voor de literatuurlijst

  leerdoelen

 • vertrouwd raken met de specifieke therapeutische houding, zienswijze en methodiek van de biodynamische therapie.
 • bekend raken met de algemene theoretische grondslagen van lichaamsgerichte psychotherapie en de biodynamische in het bijzonder.
 • Leren werken met verschillende lichaamsgerichter interventies zoals adem, massages, vegeto-therapeutische werkvormen, psycho-organische werkvormen en imaginatie.
 • Leren werken met de massages Ťn psycho-peristatiek. Het leren dynamische werken met de massages en interpreteren van de geluiden van de psycho-peristaltiek.
 • het ontwikkelen van inzicht in en bewustzijn over therapeutische, transpersoonlijke en spirituele processen van de cliŽnt en jezelf.
 • Inzicht krijgen in de ontwikkelingsstadia van de mens vanuit psycho-motorische en psycho-emotionele impulsen.

  opleidingsbijeenkomsten

  Het elk opleidingsjaar bestaan elk uit 50 dagdelen van 3 uur. De opleiding wordt gegeven in het weekend, afwisselend 1, 2 of 3 dagen.
  De opleidingbijeenkomsten vinden in Amsterdam plaats.

  studiebelasting

  Elk studie jaar omvat 150 contacturen. Daarnaast kun je reken op ongeveer 5 uur per week aan voorbereiding, verwerkingsopdrachten, literatuurstudie en verslaglegging.

  intervisie

  In het eerste jaar vorm je met medestudenten een intervisie groepje. Tussen de opleidingsbijeenkomsten kom je samen om werkvormen te oefenen, verdiep je de lesstof en bespreek artikelen en literatuur met elkaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij een van de studenten.

  supervisie

  In het derde zijn er 10 supervisie bijeenkomsten over oefencliŽnten. In het vierde jaar zijn er 10 supervisie bijeenkomsten over je cliŽnten.

  leertherapie

  Vanaf het derde jaar vindt leertherapie plaats bij een ervaren Biodynamische therapeut. Zo leer je het vak kennen aan de had van individuele begeleiding van je eigen proces.

  pulsatie

  Tijdens de opleiding volgt je minimaal een keer de module Pulsatie. Deze 4 daagse module vindt plaats in 'De Bron' in Friesland.

  literatuur

  In elk opleidingsjaar krijg je een syllabus met relevante artikelen en beknopte beschrijvingen van de massages en de werkvormen. Er wordt ook een lijst met verplichte en aanbevolen literatuur uitgereikt.

  beoordeling

  Je houdt een portfolio bij van je ervaringen in de opleiding en intervisie. Aan het eind van elk jaar schrijf je een verslag en aan de hand hiervan vindt er een voortgangsgesprek plaats.

  diploma

  Na het derde jaar ontvang je het basisdiploma: Biodynamisch therapeut.
  Na het vierde jaar ontvang je het diploma: Biodynamisch (Psycho-)therapeut.
  Hierna is het mogelijk een EABP lidmaatschaps-traject te volgen of het ECP te behalen. Dit omvat extra uren leertherapie en supervisie.

  toelatingseisen

  Minimaal HBO niveau
  deelname Introductie Training

  datum

  start van de nieuwe opleidingsgroep is 20 - 22 maart 2020

  kosten

  Ä 2550 per studiejaar in 2020
  (verhoging per studiejaar van ongeveer 3 % per jaar)
  Gespreide betaling is mogelijk, hier brengen we 50 euro administratie kosten voor in rekening.

  Bijkomende kosten:
 • stethoscoop 125 euro (eenmalig)
 • biodynamische werkboek en bronnenboek, tezamen 60 euro (eenmalig)
 • studieboeken 150 euro per jaar
 • supervisie 10 bijeenkomsten, /- 600 euro (3 - 4de jaar)
 • leertherapie 10 bijeenkomsten, /- 800 euro (3 - 4de jaar)
 • pulsatie training deel van curriculum, 690 euro (all in)

  aanmelding

 • Wil je de opleiding volgen dan ontvangen we graag een aanmeldingsbrief waarin je je motivatie om deze opleiding te volgen beschrijft en relevante achtergrond informatie geeft. Ook ontvangen we graag je cv.
 • Daarna zullen we je uitnodigen voor een intake gesprek. In dit gesprek is de ruimte om af te stemmen wat de verwachtingen over en weer zijn.
 • Stuur daarna het inschrijfformulier per post naar ons op en maak een inschrijfbedrag van 200 euro aan ons over op NL 11 INGB 0004 4934 44 tnv NIB te Amsterdam.
 • Klik hier voor het inschrijfformulier

  commitment

  Met je inschrijving committeer je je financieŽl voor ťťn jaar en wij committeren ons aan het verzorgen van een inspirerend en gedegen studiejaar. Wordt aan het eind van het eerste jaar wederzijds besloten tot vervolgen van de opleiding, committeer je je wederom voor ťťn jaar. Voor het 3 en 4de jaar vragen we een tweejarige commitment.

  trainers

  Harry Visser, Menno de Lange en Nicky Smout.