logo

informatie bijeenkomst

28 augustus 2019
Harry Visser
Oudegracht 328
aan de werf
Utrecht
15.00 - 17.00 uur

Graag even aanmelden
via de mail als je komt

HET VERDIEPINGSJAAR

Het verdiepingsjaar is een extra scholingsjaar voor Biodynamisch Therapeuten. In deze opleiding integreren we die nieuwste inzichten en ontwikkelingen uit het veld in de biodynamische psychologie.

Onderwerpen
We hebben vijf weekenden van drie dagen ontwikkeld met de volgende onderwerpen:

Presentie Nicky Smout
Penduleren Harry Visser
Zingeving Menno de Lange
Trauma Harry Visser
Hechting Nicky Smout

Werkvormen
Theoretisch kaderen (psycho-educatie)
Systemisch werken en sculpten
Psychodynamische werken en werken met trauma
Oefenen in één op één sessies.
Groepsdynamiek
Contracting, Languaging

Praktisch
Het 5de jaar beslaat een periode van ruim een jaar, zodat er tijd is voor verteren en de studiebelasting goed verdeeld wordt in tijd. In het eerste weekend worden intervisie groepjes gevormd. Naast de opleiding weekenden komen de intervisiegroepen minimaal één keer bij elkaar.

Groepsgrootte: minimaal 10 – maximaal 16 deelnemers
Data:
1- 3 november 2019
27 febr - 1 maart 2020
19 - 21 juni 2020
6 - 8 november 2020
19 - 21 maart 2021
Dagen: vrijdag middag en avond, van 14.30 - 22.00 uur
zaterdag van 10.00 - 17.30 uur
zondag van 10.00 - 17.00 uur
Lokatie: Centrum Well,
Doelenstraat 34, 3512 XJ Utrecht
Kosten: € 1800,-

1. Weekend PRESENTIE

Present zijn is bewust aanwezig zijn.
Present zijn op vlak van de persoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke aspecten van het leven. In het aanwezig zijn in het lichaam wordt de nog niet geïntegreerde lading in het organisme en in het zenuwstelsel voelbaar. Dit gewaarworden biedt mogelijkheid tot co-regulatie en gezamenlijke-regulatie (‘mutual regulation’) en uiteindelijk zelf-regulatie.
We vinden hulpbronnen in onszelf, in de ander en in onze context. We ervaren verbinding.

Presentie is de basis van de therapeutische relatie.
Presente wordt de rode draad in dit 5de jaar.
We onderscheiden VIER A’s als deel van presentie.

 • Innerlijke Autoriteit,
 • Authenticiteit,
 • Autonomie,
 • Agency

  Als biodynamische therapeut begeleiden we cliënten om present te kunnen zijn bij hoe het leven ons raakt, roert en beweegt. We begeleiden cliënten om vanuit eigen grond en centrum zich hiermee te kunnen verhouden. Als Biodynamisch therapeut zijn we bekwaam in het present zijn door steeds weer de relatie met ons lichaam op te zoeken. We vinden hulpbronnen via ons lichaam, adem en beweging.
  Kennis van het zenuwstelsel, de ‘Window of tolerance’ en ‘Social engagement system’ geven verdieping in dit vermogen.

  2. Weekend PENDULEREN

  Opgezocht op het internet verwijst het woord penduleren direct naar traumatherapie.
  Vooral in SE en NARM wordt hiermee gewerkt. Het woord is afgeleid van de heen en weer gaande beweging van de slinger van een klok.
  In dit weekend gaan we werken met het begrip penduleren vanuit verschillende invalshoeken. Het is in ieder geval in zijn constante beweging een (Bio)dynamisch begrip.

  We gaan werken met het begrip penduleren vanuit drie perspectieven;

 • Overleef stijlen en karakterstructuren
 • Dualiteit en non-dualiteit versus dualisme.
 • Trauma en het nu

  Als we werken met de Karakterstructuren is een valkuil dat in de duiding van de structuur we statisch bij de inhoud en betekenis blijven. In dit weekend gaan we werken met pendulerend bewegen tussen de karakterstructuren en zullen we vooral de overleef stijlen vanuit de NARM gebruiken.
  Centraal punt in de beweging is de overgang van symbiose naar separatie. Vanuit het perspectief van dualiteit en non-dualiteit werken we met penduleren tussen twee (tegen)polen. Licht en donker, boven en beneden, vroeger en nu etc. We hoeven niet te kiezen. We blijven in beweging. Problemen ontstaan als we in één van de twee polen bevroren raken, we vanuit één perspectief leven. Dualisme.
  Hoe komen we uit het “Stoppen” in Vechten, Vluchten of Bevriezen. Dit weekend staat Psychodynamisch werken meer centraal dan werken met trauma.

  3. Weekend TRAUMA

  Waar we in het weekend Penduleren, psychodynamisch werken centraal hebben, focussen we in het weekend trauma op drie invalshoeken wat betreft trauma.
 • Traumawerk vanuit de opvattingen van SE.
 • Traumawerk vanuit NARM.
 • Traumawerk vanuit de ideeën van Bessel van der Kolk.

  Het bekende werk van Peter Levine is vooral gericht op Shock Trauma. Penduleren is hier ook Titreren.
  Laurance Heller, een collega van Levine, heeft hier vanuit het werken met ontwikkelingstrauma ontwikkeld. Een essentieel aspect is dat niet de karakterstructuren gebruikt worden, maar overleef stijlen. In de beschrijving van de overleef stijlen staat relatie voorop. Hoe hebben we ons in de verschillende ontwikkelstadia aangepast in de relatie. Centraal staat hierin de hechtingsrelatie.
  Bessel van der Kolk heeft interventies die oorspronkelijk uit een Psychodynamische invalshoek komen vertaald naar werken met trauma.
  In dit weekend gaan we de verschillende termen en interventiemogelijkheden onderscheiden, onderzoeken en oefenen. Ook komen begrippen als Languaging Oriënteren, Contracting, Reguleren, Schrikreflex aan bod.

  4. Weekend HECHTING

  De hechtingstheorie van Bowlby biedt een verhelderend en behulpzaam kader van waaruit we relationele dynamiek kunnen doorgronden. Hechtingsstijlen vormen zich al vroeg in het leven; in de ontwikkelingsperiode waar we als biodynamisch therapeut in thuis zijn.
  De hechtingsstijlen waarmee we werken zijn;
 • veilige hechting
 • ambivalente hechting
 • vermijdend hechting
 • gedesorganiseerd hechting

  In dit weekend onderzoeken we onze eigen hechtingsdynamiek en hoe we dit kunnen gebruiken in het werken met cliënten.
  Ook gaan we aan het werk met termen als attunement / mis-attunement / repair. We zullen oefenen met het herkennen van mis-attunement en het maken van een contact herstellende ervaring. Ook hier staat relatie dus voorop.

  5. Weekend SPIRITUALITEIT

  De relatie tussen Biodynamische psychotherapie, transpersoonlijke therapie en spiritualiteit.

  Het biodynamische concept van de secundaire persoonlijkheid als een aspect van de primaire persoonlijkheid opent een transpersoonlijke manier van kijken naar het leven en naar therapie. De felt sence dat de secundaire persoonlijkheid en de primaire persoonlijkheid van een zelfde essentie zijn, kan je hart openen.
  In therapie kunnen vragen rondom zingeving en spiritualiteit naar voren komen. Een cliënt kan in contact komen met zijn verlangen naar verbinding met de grotere dimensies van hun ziel. Aan jou als therapeut de uitdaging de cliënt te valideren en te begeleiden in deze zoektocht op een manier die heel dicht bij hun dagelijks leven staat.

  We zullen de verschillen en overeenkomsten tussen lichaams-gebaseerde biodynamische psychologie, biodynamische transpersoonlijke therapie aan de ene kant en spiritualiteit en spirituele begeleiding aan de andere kant van het spectrum onderzoeken.
  De plaats van het lichaam in beide perspectieven zal in het middelpunt van onze verkenning staan: de belichaming van de geest en de spiritualiteit van het lichaam als ondersteuning van het dagelijks leven voor de therapeut en de cliënt.

  We zijn erg blij dit programma te kunnen aanbieden en zien jullie graag in deze training.

  mei 2019
  Harry en Nicky